לפרטים נוספים:

  • הקורס מכשיר בעלי מקצוע מוסמכים לניהול ופיקוח העבודה
    באתרי בנייה.

  • מיועד לבעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודות בניין/שלד
    אצל קבלן רשום.

  • הקורס נלמד פעמיים בשבוע בשעות הערב בתל אביב.

03-6302335 

דרך הטייסים 28, תל-אביב
 

קורס מנהלי
עבודה בבניין

הסמכה של משרד הכלכלה והתעשייה

  • עובדים המועסקים ע"י קבלנים החברים ב"קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה" זכאים להשתתפות של עד 75% מעלות ההכשרה.