• ORT Design department

המחשות מוצר עיצוב תעשייתי שנה ב


המחשה ידנית בשילוב מרקרים

המחשה ידנית בגירי פסטל


13 צפיות

© כל הזכויות שמורות לאורט סינגאלובסקי 2020