• ORT Design department

קורס פיסול ומורפולוגיה, עיצוב תעשייתי שנה א'


הגשת עבודות בקורס פיסול ומורפולוגיה, עיצוב תעשייתי, שנה א', בנושא: דגמים של מוצר דמיוני מפוליאורטן מוקצף.

במהלך הקורס פיתחו הסטודנטים את המודעות לרמזים צורניים במוצרים שונים, ומשמעותם בעיצוב המוצר. כמו כן, למדו הסטונדנטים לקיים קו רציף בין פיתוח רעיון בסקיצה דו מימדית לכדי הבאתו לצורה תלת מימדית לצורך המחשה ויזואלית.


8 צפיות

© כל הזכויות שמורות לאורט סינגאלובסקי 2020