• ORT Design department

קורס פיסול ומורפולוגיה עיצוב תעשייתי שנה א


קורס פיסול ומורפולוגיה עיצוב תעשייתי שנה א בנושא: תבניות יציקה.

במהלך הקורס פיתחו התלמידים יכולות פיסול בחומר לצורך יצירת תבניות ליציקה רב פעמית של חומר. לאחר תהליך הכנת התבניות, הסטודנטים התנסו ביציקת חומרים שונים לתוך התבניות, דימוי לפס ייצור.


10 צפיות

© כל הזכויות שמורות לאורט סינגאלובסקי 2020