תלת מימד - יצירת סצינה,מודלים ורינדור בתוכנת MAYA

כיתת עיצוב מדיה שנה ב' למדה את תוכנת MAYA במהלך שני הסמסטרים האחרונים. הפרויקטים המסכמים שהגישו עסקו באנימציית תלת-מימד של לוגו אותו עיצבו בקורס מקביל. הסטודנטים עיצבו את הסצנה, בנו מודלים תלת-מימדיים, הגדירו חומרים, טקסטורות ותאורה, ויצרו אנימציות לאובייקטים ולמצלמה. בסופו של התהליך הפיקו את אנימציות הפתיחים הללו:

אילן ברקוביץ'


יאנה זוצקביץ


רם טל און


רוני קביליס
סיבולפוב אלונהשקד וינשטוקשני גבה


סתיו עומסיטלי זעפרני

אתי מורFeatured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive