בוגרי מסלול עיצוב תעשייתי בסטודיו טוקן


במהלך החודשים האחרונים ביקרנו אצל כמה מבוגרי המחלקה לעיצוב במקום עבודתם. בסרטון הראשון מרואיינים נוי .טישלר ובועז אנצ'ל, בוגרי המסלול לעיצוב תעשייתי, שעובדים בסטודיו טוקן

#text #video #בוגרים #עיצובתעשייתי

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive