תמונות מהגשות הגמר של סטודנטים לתקשורת חזותית שנה ג'


35.jpg

34.jpg

33.jpg

32.jpg

31.jpg

29.jpg

28.jpg

27.jpg

26.jpg

25.jpg

24.jpg

23.jpg

22.jpg

21.jpg

17.jpg

16.jpg

15.jpg

14.jpg

13.jpg

12.jpg


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive