המחשות מוצר עיצוב תעשייתי שנה ב


המחשה ידנית בשילוב מרקרים

פילונסקי-5-תרגול-בהמחשה.jpg

סלבה-14-תרגול-בהמחשה.jpg

סלבה-12-תרגול-בהמחשה.jpg

סלבה-9-מכונת-קפה.jpg

סלבה-8-טוסטר.jpg

סלבה-6.jpg

סלבה-5.jpg

נעם-8-תרגול-בהמחשה.jpg

נעם-5-תרגול-בהמחשה.jpg

נעם-4.jpg

יקיר-7-תרגול-בהמחשה.jpg

יקיר-6-תרגול-בהמחשה.jpg

יקיר-5-תרגול-בהמחשה.jpg

יקיר-4-מכונת-קפה.jpg

יקיר-3-בלנדר.jpg

יקיר-2.jpg

יקיר-1.jpg

גיא-8-תרגול-בהמחשה.jpg

גיא-6-תרגול-בהמחשה.jpg

גיא-5-תרגול-בהמחשה.jpg

המחשה ידנית בגירי פסטל

פילונסקי-1.jpg

פולו-סוסם-3.jpg

פולו-סוסם-2.jpg

פולו-סוסם-4.jpg

פולו-סוסם.jpg

סלבה-8-טוסטר.jpg

סלבה-4.jpg

סלבה-3.jpg

סלבה-2.jpg

סלבה-1.jpg

נעם-3.jpg

נעם-2.jpg

נעם-1.jpg

אירה-6-מבלנדר.jpg

אירה-5-רובוט.jpg

אירה-5.jpg

אירה-4.jpg

אירה-3.jpg

אירה-2.jpg

אירה-1.jpg


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive