קורס פיסול ומורפולוגיה, עיצוב תעשייתי שנה א'


הגשת עבודות בקורס פיסול ומורפולוגיה, עיצוב תעשייתי, שנה א', בנושא: דגמים של מוצר דמיוני מפוליאורטן מוקצף.

במהלך הקורס פיתחו הסטודנטים את המודעות לרמזים צורניים במוצרים שונים, ומשמעותם בעיצוב המוצר. כמו כן, למדו הסטונדנטים לקיים קו רציף בין פיתוח רעיון בסקיצה דו מימדית לכדי הבאתו לצורה תלת מימדית לצורך המחשה ויזואלית.

שחר-כהן-4-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

שחר-כהן-3-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

שחר-כהן-2-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

נעמה-קפלן-5-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

נעמה-קפלן-4-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

נעמה-קפלן-3-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

נוי-יהושע-2-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

נוי-יהושע-3-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

מיכל-ברוכים-5-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

מיכל-ברוכים-4-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

חן-יוצרת-תעוז-4-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

חן-יוצרת-תעוז-3-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

דניאל-רחבי-2-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

דניאל-רחבי-3-מוצר-דמיוני-הגשה.jpg

עובדים-על-דגמים-תעשייתי-א-2.jpg

עובדים-על-דגמים-תעשייתי-א.jpg


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive