קורס פיסול ומורפולוגיה עיצוב תעשייתי שנה א


קורס פיסול ומורפולוגיה עיצוב תעשייתי שנה א בנושא: תבניות יציקה.

במהלך הקורס פיתחו התלמידים יכולות פיסול בחומר לצורך יצירת תבניות ליציקה רב פעמית של חומר. לאחר תהליך הכנת התבניות, הסטודנטים התנסו ביציקת חומרים שונים לתוך התבניות, דימוי לפס ייצור.

שחר-כהן-1-צלחת-ביצים-הגשה.jpg

צלחת-ביצים-ניר-ענבר.jpg

צלחת-ביצים-נעמה-קפלן.jpg

נעמה-קפלן-2-צלחת-ביצים-הגשה.jpg

נעמה-קפלן-1-צלחת-ביצים-הגשה.jpg

צלחת-ביצים-נוי-יהושע.jpg

נוי-יהושע-1-צלחת-ביצים-הגשה.jpg

צלחת-ביצים-מיכל-ברוכים.jpg

מיכל-ברוכים-1-צלחת-ביצים-הגשה.jpg

צלחת-ביצים-חן-יוצרת-תעוז.jpg

חן-יוצרת-תעוז-2-צלחת-ביצים-הגשה.jpg

חן-יוצרת-תעוז-1-צלחת-ביצים-הגשה.jpg


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive