הגשת שולחנות מיציקת בטון עיצוב תעשייתי שנה א


בפרוייקט זה של עיצוב תעשייתי שנה א בסדנא, נדרשו הסטודנטים ליצור תבנית יציקה לבטון למשטח של בטון מוחלק, שיהיה עמיד ושמיש להיות משטח של שולחן קפה. יציקות בטון יכולות להיות עסק חמקמק בהתחלה כשרק מתחילים לערבב את כל חומרי הגלם ליציקה. הסטודנטים התחשבו בזויות החליצה ובעובי המשטח כמו גם במשקל הגוף הכללי של האובייקט.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive